Agenda

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter

Comptabilitat i finances bàsiques

del 19 al 30 d'octubre
Hora: 10
Data inici inscripció: 05/10/2020
Data fi inscripció: 18/10/2020
Duració aprox.:4 hores
Tipus d'entrada: Inscripció prèvia
Organitzadors: 
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Punts d'inscripció/venda: Inscripcions Online
Lloc: Gornal Activa Online

En aquesta formació es tractaran els següents continguts:

-Conceptes bàsics
-El patrimoni
-El mètode comptable
-Llibres de comptabilitat
-Conclusió del cicle comptable
-El Pla General de Comptabilitat
-Les existències. Compres i vendes
-Creditors i deutors per operacions comercials
-L'immobilitzat no financer · Instruments financers
-Fons propis, subvencions i provisions 12. Despeses i ingressos
-Els resultats
-Els comptes anuals
-Aplicacions informàtiques de comptabilitat

*Aquesta acció formativa s'impartirà per mitjans telemàtics

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400